ارسال پرونده برخی از نفوذی‌ها به دادگاه

دادستان کل کشور گفت: برخی از پرونده‌های مربوط به نفوذ در دادسرا و برخی در دادگاه مفتوح است
به گزارش فریاد، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه چه تعداد پرونده مربوط به جریان نفوذ و به طور خاص منافقین در قوه قضاییه مفتوح است و اینکه آیا پرونده مرتبط با نفوذ در جریان اقتصادی وجود دارد؟ گفت: بخش عمده‌ای از برخورد با نفوذ مربوط به قوه قضائیه نیست و به ضابطین ما برمی‌گردد. یکی از خواسته‌های جدی ما  این است که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی روی نفوذ کار کنند.
وی ادامه داد: آن زمان که ما دو تابعیتی‌ها را مطرح می‌کردیم و برخی‌ها می‌گفتند نداریم؛ از وزارت اطلاعات خواستیم به طور مصرانه روی نفوذ کار کنند، ابزار لازم را قوه قضاییه در اختیار نداریم و موکداً خواسته‌ایم که روی نفوذ کار کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: عامل نفوذی که بخواهد در هر حوزه‌ای کار کند پرونده‌اش به قوه قضاییه بیاید روی آنها کار می‌کنیم.
وی افزود: پرونده تعدادی از نفوذی‌ها در قوه قضائیه مطرح است، برخی از آنها در دادسرا و برخی هم در مرحله دادگاه است.
نظرات ارسال نظر