۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در ملکشاهی پرداخت شد

فرماندار ملکشاهی گفت: ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی روستایی و فراگیر در ۲ سال گذشته در این شهرستان پرداخت شده که زمینه اشتغال بیش از هزار نفر را فراهم کرده است.
به گزارش فریاد، به نقل از ایرنا، محمد تاسمه افزود : از ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ۲۷۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات روستایی و سامانه کارا بوده که زمینه اشتغال ۷۶۷ نفر در بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات در مناطق روستایی را فراهم کرده است.
وی اظهار داشت: برای ۸۰ نفر از جوانان و افراد جویایی کسب و کار در شهرستان نیز از طریق پرداخت تسهیلات طرح فراگیر به میزان ۱۷ میلیارد ریال اشتغال پایدار ایجاد شده است.
وی همچنین به پرداخت تسهیلات کم بهره مشاغل خانگی نیز اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به افراد جویای کار پرداخت شده و زمینه اشتغازایی در این بخش نیز بیش از ۲۰۰ نفر بوده است.
فرماندار ملکشاهی افزود: در کنار تسهیلات اشتغال زایی دولت، ارائه تسهیلات اشتغالزایی  بنیاد مستضعفان از ۲ سال گذشته نیز باعث اشتغال جمع زیادی از جوانان این دیدار و رونق کسب و کار و تولید در شهرستان ملکشاهی بوده است.
تاسمه به پرداخت تسهیلات کرونایی نیز اشاره داشت و افزود: از چند ماه گذشته سامانه ای جهت ثبت نام افراد آسیب دیده و کسب و کارهای تعطیل شده راه اندازی شده است که تسهیلات تا سقف ۱۷۰ میلیون ریال به این افراد پرداخت می شود.
شهرستان ۲۲ هزار نفری ملکشاهی در ۳۵ کیلومتری ایلام قرار دارد. 
نظرات ارسال نظر