مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام خبر داد;

اشتغال بیش از ۶ هزار راننده در بخش حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام از فعالیت بیش از ۶ هزار راننده در بخش حمل و نقل جاده‌ای استان خبر داد.
دلخواه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام در گفت و گو با خبرنگار فریاد گفت : هم اکنون ۶ هزار و ۷۵۹ راننده در بخش حمل و نقل جاده‌ای فعالیت دارند که یک هزار و ۹۷۰ نفر از آنان را رانندگان مسافری و ۴ هزار و ۷۸۹ نفر را رانندگان باری تشکیل داده اند.
وی ادامه داد : از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۹۳۷ کارت هوشمند حمل و نقل باری و مسافری برای این رانندگان صادر و یا تمدید شده است.
دلخواه اظهار کرد : از آنجا که سازمان حمل و نقل جاده ای زمینه اشتغال فراوانی را برای افراد جویای کار فراهم کرده است میزان تحصیلات این رانندگان از سیکل تا فوق لیسانس می‌باشد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام بیان کرد : هم اکنون ۶ هزار و ۳۵۶ ناوگان باری و مسافری در استان ایلام مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: ناوگان باری شامل فعالیت ماشین سنگین و وانت بار می‌باشد.
نظرات ارسال نظر