یکی بر سر شاخ و بُن می‌بُرید

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن یادآوری ظرفیت‌های قانونی به مدیران دستگاه‌های اجرایی برای پاسخ‌گویی به رسانه‌ها و اقناع افکار عمومی، آنان را به خویشتن‌داری و پرهیز از برخورد قهری با رسانه‌ها دعوت می‌کند.
عمران خودآموز*
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند. (اصل ۲۴ قانون اساسی)
هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. (ماده ۴ قانون مطبوعات)
هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این‌گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون، وبا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. (ماده ۲۳ قانون مطبوعات)
تبصره 1- اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخ‌گویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره 4- اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی درجهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد.
یکی از دغدغه‌های خبرنگاران استان ایلام که بخشی از تریبون آزاد روز خبرنگار و نشست‌های جانبی این روزها را به خود اختصاص داد، موضوع شکایت مدیران دستگاه‌ها از رسانه‌ها است.
با بررسی مواد قانونی یاد شده و ظرفیتی که برای پاسخ‌گویی و روشن‌گری مدیران ایجاد شده است، عدم بهره‌گیری از این ظرفیت و بی‌اعتنایی به افکار عمومی -که بهترین قاضی برای ارزیابی عملکرد مدیران نظام اسلامی است- راهی جز توسل به شکایت و کشاندن خبرنگاران به راهروهای دادگاه باقی نمی‌‌گذارد.
جای بسی شگفتی است، در دولتی که قانون معطل مانده انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ را اجرایی کرده، منشور حقوق شهروندی را تدوین و ابلاغ نموده، شفافیت را سرلوحه عملکرد خویش قرار داده، بیشترین دفاع از آزادی رسانه‌ها و فضای مجازی داشته، استاندارش مدیران را به صراحت از اقامه دعوی علیه رسانه‌ها برحذر داشته و مطبوعاتش بارها وفاداری خود را به نظام و توسعه استان به اثبات رسانده‌اند؛ مدیرانی که باید تدبیر امور کنند، بدون توجه به رویکرد دولت متبوع خویش، بر سر شاخ نشسته‌ و بُن می‌بُرند!
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن یادآوری ظرفیت‌های قانونی به مدیران دستگاه‌های اجرایی برای پاسخ‌گویی به رسانه‌ها و اقناع افکار عمومی، آنان را به خویشتن‌داری و پرهیز از برخورد قهری با رسانه‌ها دعوت می‌کند و از مدیران رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالان فضای مجازی می‌خواهد حریم امنیت عمومی را نگه‌دارند و انتقادات خود را جز با هدف اصلاح امور و رضای خدای متعال مطرح نکنند؛ چراکه بی‌تقوایی در انتشار و انعکاس مطالب، زیبنده جایگاه والای آنان نیست.
*مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
نظرات ارسال نظر