نان به نرخ روز خوری برخی با اسم اصحاب رسانه

روز قلم و روز خبرنگار که می‌آید باید چهارستون بدن ما خبرنگاران بلرزد، چرا؟ چون همیشه یک عده شبه‌خبرنگار در این ایام با ژست‌های حق به جانب آفت جان ادارات می‌شوند برای جمع آوری هدایای نقدی یا غیرنقدی تا چند ماهی سفره‌شان را از هدایای ارسالی مسئولان استانی پ
فرشته سنجیده*
روز قلم و روز خبرنگار که می‌آید باید چهارستون بدن ما خبرنگاران بلرزد، چرا؟ چون همیشه یک عده شبه‌خبرنگار در این ایام با ژست‌های حق به جانب آفت جان ادارات می‌شوند برای جمع آوری هدایای نقدی یا غیرنقدی تا چند ماهی سفره‌شان را از هدایای ارسالی مسئولان استانی پر کنند.
فاجعه وقتی نمود عینی می‌یابد که نهادی به عنوان خانه مطبوعات که مسئول اصلی هماهنگی و همکاری خبرنگاران با مدیران است باید در چنین مناسبت‌هایی کاسه چه کنم چه کنم دست بگیرد و در نزد اعضای محترم خود روسیاه شود.
مدیران محترم باید بدانند که حرکت فردی هر شخص در دنیای رسانه در خارج از چارچوب حرفه‌ای خانه مطبوعات ربطی به جامعه خبری استان ندارد و باید در شیوه برخورد خود با افراد دلال مآب تجدید نظر کنند در غیر این صورت بدون اغماض در یادداشت بعدی نام این افراد را منتشر و تسویه حساب قطعی با آنها خواهد شد.
از سوی دیگر گله از مدیران وقتی بیشتر می‌شود که با عدم شناخت از فضای رسانه‌ای استان و نهادهای مرتبط با جامعه رسانه‌ای، متاسفانه عده‌ای با تعریف و تمجیدهای واهی به دور از هرگونه شان رسانه‌ای خود را کبوتر دور حرم می‌کنند تا با مجیزگویی از آن نهاد اعتبار و وجهه‌ای در بین مردم و مدیران ارشد کسب کنند.
لذا هرگونه همکاری و هماهنگی در جهت برنامه‌های مختص به خبرنگاران صرفاً باید از طریق صنف رسمی خانه مطبوعات صورت بگیرد و لیست این کمک‌ها به اداره ارشاد اسلامی تحویل داده شود و در پایان به عنوان یک فعال رسانه‌ای این نکته را یادآور شوم که مدیران اجازه عرض اندام به چند تاجر خبرپیشه ندهند و امیدوارم این معضل از جامعه رسانه‌ای استان رخت بندد.
*فعال رسانه‌ای
نظرات ارسال نظر