استاندارایلام ؛

۱/۲ میلیارد دلار تسهیلات به شرط حضور سرمایه گذار در ایلام

استاندارایلام گفت: صندوق توسعه ملی به کمک توسعه استان می‌آید.
قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام گفت: حضور مدیران ارشد اقتصادی کشور دراستان قطعا خیر وبرکت فراوانی برای استان در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: دراین سفر مصوب شدکه ۳۰ میلیارد تومان به جاده ایلام به مهران و۸۰ میلیارد تومان به بیمارستان ۳۷۶تختخوابی اختصاص یابد.
سلیمانی دشتکی افزود: درشرایط سخت اقتصادی بودجه‌ ای که از سفر تیم اقتصادی کشور وسیل حاصل شد چندین برابر از بودجه استان است.
وی با اعلام اینکه آزاد راه حمیل به ایلام شروع شده است یادآورشد: دومین آزادراه، پل زال به دهلران است که ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که دراین سفر درفاز اول برای ۸۰۰ میلیاردتومان کنسرسیومی متشکل ازچهار بانک تشکیل شد.
استاندار ایلام  از مشارکت صندوق توسعه ملی در امر توسعه استان خبر داد و عنوان کرد: این صتدوق اعلام آمادگی کرد برای پتروشیمی مهران ۱/۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی به شرط حضور سرمایه گذار اختصاص دهد.
نظرات ارسال نظر