استاندار ایلام:

برگزاری انتخابات سالم، مهمترین اولویت کاری استان در سال جاری

استاندار ایلام در نشست ستاد انتخابات استان گفت: فرمانداران اصل بی‌طرفی را در ایام پیش، حین و پس از برگزاری انتخابات را رعایت کنند .
سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در نشست ستاد انتخابات استان گفت: فرمانداران نماینده نظام هستند و باید با رفتار برگزاری انتخابات سالم، مهمترین اولویت کاری استان در سال جاریدرست خود زمینه‌ی ایجاد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند .
وی با تاکید بر این که برگزاری یک انتخابات سالم مهمترین اولویت کاری استان در سال جاری است، تصریح کرد: بطور کلی رعایت ۴ اصل بی طرفی، اجرای صحیح قانون، صیانت از رای مردم و اجرای عدالت باید سرلوحه کار فرمانداران قرار گیرد .
استاندار ایلام با اشاره به اصل قانونمداری در فرایند انتخابات، گفت: فرمانداران با رعایت قانون و تعامل با هیئت های نظارت زمینه یک انتخابات باشکوه در استان را فراهم سازند.
وی رعایت اصل بی طرفی در برگزاری سالم انتخابات را کلیدی خواند و ادامه داد: اجرای عدالت و صیانت از آرای مردم از دیگر وظایف اصلی فرمانداران در برگزاری انتخابات است که این مهم نیز باید در دستور کار آنان قرار گیرد .
سلیمانی دشتکی همچنین در نشست با فرمانداران استان با بیان اینکه انقلابی در زیرساخت های استان در حال اتفاق افتادن است، اظهار کرد: روز گذشته در سفر یک هئیت بلندپایه اقتصادی به استان اعتبارات بسیار خوبی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه ایلام-مهران و تکمیل بیمارستان ۳۶۷ تختخوبی شهر ایلام تصویب شد.
وی با اعلام این مطلب که مسئولان به اندازه میزان بودجه و اعتباری که برای استان و دستگاه خود جذب می کنند تشویق می شوند، تصریح کرد:  فرمانداران دنبال تسهیل سرمایه گذاری، پیگیری پروژه ها، رایزنی در سطح ملی برای دریافت اعتبارات باشند.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری بیش از 1500  میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافته است، افزود: بیش از ۶۲۶ میلیارد تومان از این میزان مربوط به سیل بوده است که این میزان حدود یک و نیم برابر بودجه عمرانی استان در سال ۹۸ است.
نظرات ارسال نظر