صدای مخاطبان؛

عدم پرداخت حقوق رانندگان

خطاب به جهاد کشاوزی دهلران
به نام خالق یکتا
ضمن پوزش از مخاطبین فهیم ,متن را تا پایان مطالعه کنید
شهرستان دهلران بعنوان قطب کشاورزی غرب کشور و مهمترین شهر استان از جهات مختلف میباشد که میبایست دولتمردان استان و کشور نگاه ویژه ای به این منطقه زرخیز و مستعد داشته و مشکلات و کمبودهای آن را به طور جدی مرتفع نمایند.
درحال حاضر تعداد هفت نفر راننده متاهل بصورت استیجاری همراه با خودروهای شخصی خود مشغول فعالیت در اداره جهاد کشاورزی دهلران و بخشهای تابعه آن میباشند که با کمال تاسف نزدیک به ۶ ماه است که مطالبات خود را دریافت نکرده اند و این در حالیست که همه از وضعیت کار و محدوده فعالیت ایشان نسبت به سایر نقاط استان آگاهند.
حال باید از استاندار و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی پرسید که این بندگان خدا بدون حقوق چگونه از عهده مخارج سنگین زندگی و هزینه های سر سام آور خودروهای خود برآیند؟
این در حالیست که رانندگان برای امورات کشاورزی به دورترین نقاط استان و حتی کشور اعزام میشوند بدون اینکه از حق بیمه یا ماموریت یا کمترین مزایایی بهره مند گردند.
وجدان تنها محکمه ای است که نیاز به قاضی ندارد، آیا تا بحال کارمندان محترم جهاد حقوقشان بمدت چند روز نه چندین ماه!! به تاخیر افتاده است؟
چرا فرمانداری و نماینده محترم حوزه جنوب گاها و حتی روزهای تعطیل با وجود چشمگیر شرکت های مختلف نفتی و سایر ادارات تابعه که از لحاظ نیرو و خودرو در شرایط عالی بسر میبرند فقط از جهاد دهلران برای سفر به مرکز و سایر نقاط استان درخواست خودرو مینمایند؟
آیا از مبلغ دریافتی ماهیانه و فراموش شده ی ما مطلعید؟
روزانه چندین بار از کارکنان اداره میشنویم که بعد از تماسهای مکرر با مرکز استان هیچ خبری از حقوق نیست و میگویند استانداری باید پول به حساب سازمان واریز کند تا شاید ما هم از آن بهره ای ببریم!
چگونه سازمان برای مراسمات مختلف هزینه میلیونی میکند ولی حقوق راننده های استیجاری خود را به فراموشی مطلق میسپارد؟
این میز و صندلی ها به هیچکس وفا نمیکنند فقط شعار ندین، باید بابت این زندگی و هزینه های سنگین و حقوق چندرغاز و بموقع شماها کیف کرد.
حالمان خوب هست! ولی ..,لطفا وجدان داشته باشید و نسبت به مطالبات نیروهایتان تصمیمی عاجل عنایت فرمایید.
نظرات ارسال نظر