اجرای سند جامع مدیریت پسماند در پالایشگاه گاز ایلام

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام از تدوین سند جامع مدیریت پسماند در پالایشگاه گاز ایلام خبر داد.
به گزارش فریاد، شهریار داری‌پور در کارگاه آموزشی قوانین و مقررات پسماند، اظهار کرد: از سال 93 که پروژه مدیریت پسماند در این شرکت تعریف و انجام شده است تمام  پسماندهای شرکت در واحدهای فرآیندی و غیر فرآیندی شامل نوع و میزان آنها مشخص و بر اساس کد بندی استاندارد برای هر یک نحوه و دوره جمع‌آوری و  نحوه انتقال و امحای آنها مشخص شده است.
وی با بیان اینکه در راستای این سند، تفکیک زباله از مبدا، ایستگاه تفکیک و جمع آوری پسماند فرآیندی، جایگاه نگهداری موقت پسماند صنعتی و ویژه، سکوی تفکیک پسماندها اجرا و به بهره برداری رسید، تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات گامی مهم برای صیانت از محیط زیست برداشته شده است.
نظرات ارسال نظر