اعلام نتایج انتخابات خانه احزاب

نشست امروز مجمع عمومی خانه احزاب با حضور مقامات وزارت کشور، نمایندگان سه جریان اصلاح‌طلب،اصولگرا و مستقلین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با حضور قریب به ۱۰۰ حزب در محل وزارت کشور برگزار شد.
به گزارش فریاد، در مجمع عمومی امروز 21 عضو جدید شورای مرکزی خانه احزاب مشخص شدند. سهم هر فراکسیون سیاسی در خانه احزاب 7 نفر است.
نتایج کلی انتخابات مجمع عمومی خانه احزاب به شرح زیر می‌باشد:
محمدحسن غفوری فرد
حبیب الله بوربور
قدرتعلی حشمتیان
فهیمه محمدزاده
محمد ملکی
عبدالحسین روح الامینی
محمد مهدی مفتح
میثم نیکفر
حسین کمالی
مصطفی کواکبیان
یدالله طاهرنژاد
احمد حکیمی پور
حسین کاشفی
علیخانی
فرج کمیجانی
محمد تبرایی
شهاب الدین صدر
جمشید ایرانی
پورنامدار
محسن صفرپور
محمد نیشابوری

همچنین آرای کامل نامزدهای خانه احزاب ایران به شرح زیر می‌باشد:

اصولگرایان
غفوری فرد 62 رای
فهیمه محمدزاده 41 رای
محمد ملکی 39 رای
عبدالحسین روح الامینی 37 رای
محمدمهدی مفتح 36 رای
حبیب الله بوربور 35 رای
میثم نیکفر 33 رای
سید محمد حسینی 32 رای
محسن پیرهادی 26 رای
سید مهدی جولایی 19 رای

بازرسین
ولی زاده 41 رای
کرمی 28 رای

اصلاح طلبان
حسین کمالی 60 رای
مصطفی کواکبیان 53 رای
یدالله طاهرنژاد 51 رای
احمد حکیمی پور 50 رای
حسین کاشفی 46 رای
علیخانی 45 رای
کمیجانی 40 رای
ملاوردی 37 رای
صوفی 25 رای
راکعی 17 رای

بازرسین
مجید بهمن زاده 41 رای
علی ظفرزاده 25 رای

مستقلین و اعتدالگرایان
محمد تبرایی 55 رای
شهاب الدین صدر 51 رای
جمشید ایرانی 50 رای
مهدی پورنامدار 46 رای
قدرتعلی حشمتیان 39 رای
صفرپور 38 رای
محمد نیشابوری 37 رای
بهنود نادری 37 رای
محمدزارع فومنی 29 رای
سیاوش میرزایی 29 رای

بازرسین
میرعطایی 28 رای
قلی‌زاده 20 رای
نظرات ارسال نظر