معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری:

قانون مطبوعات مغایر آزادی رسانه است

معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌گوید: بر خلاف اینکه در اصل 24 قانون اساسی ازادی رسانه را به رسمیت شناخته است اما قانون مطبوعات این آزادی را محدود کرده و در شان نظام نیست.
به گزارش فریاد، علی‌اکبر گرجی در سومین نشست مطبوعاتی مسولان دولتی و نمایندگان مجلس با فعالان نشریات دانشجویی کشور گفت: قانون مطبوعات با استانداردهای آزادی بیان سازگار نیست اما این را در دانشگاه تسری دادیم و با انواع قوانین حقوق نشریات را به بند کشیدیم.
وی با بیان اینکه قانون اساسی به رغم همه انتقادهایی که به آن وارد می شود در اصول مختلف خود از جمله اصل بیست و چهار خود آزادی رسانه ای را به رسمیت شناخته است و در قانون اساسی مانعی نیست ، افزود : با این وجود اما درعمل مشکل وجود دارد.علیرغم رویکرد آزادی مداری که قانون اساسی دارد قانون مطبوعات حاکم بر جمهوری اسلامی اساسا با روح آزادی بیان و رسانه بیگانه است.
گرجی با بیان اینکه آزادی اندیشه و بیان در دانشگاه ها و فضاهای علمی دقیقا مانند خونی است که در پیکیره موجود زنده است گفت: نشریات دانشجویی ابزارهای این آزادی اندیشه هستند از این رو هر گونه آسیب به آزادی بیان نشریات دانشجویی وارد شود به مثابه پنجه انداختن در چهره علم و آزادی بیان است.
وی ادامه داد: در شگفت هستم که قانون مطبوعاتی که در شان نظام نیست چگونه به تصویب مجلس وشورای نگهبان رسیده است.به تعبیری این قانون مطبوعات است که تراز آزادی بیان و مطبوعات را پایین آورده است و کسی هم به فکر اصلاحش نیست.
معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه بهترین کار دانشگاه ها این است که بتوانند تراز آزادی بیان و رسانه را در این محیط بالا ببرند، گفت: مقررات حاکم بر آزادی رسانه و آزادی نشریات در محیط های اکادمیک مناسب نیست. 
نظرات ارسال نظر