رسانه آزاد ضرورت مبارزه با فساد

فراهم شدن فضا برای روزنامه‌نگاری تحقیقی و استقبال نهادهای حاکمیتی از دستاورد‌های روزنامه‌نگارانی که خود را صرف چنین کارهای ارزشمندی می‌کنند، بی‌شک می‌تواند در رغبت اهالی رسانه به همراهی با راهکار شفافیت در مبارزه با فساد تأثیرگذار باشد.
محمد مهاجری*
این ضرورت قطعاً به معنای ناکارآمدی یا مؤثر نبودن اقدامات قضایی در مقابله با فساد نیست بلکه به معنای آن است که برخورد قضایی به تنهایی پایان‌بخش یا دست‌کم کاهش دهنده فساد نیست.
با این حال به نظر می‌رسد شفافیت نیز که این روزها بسیاری از آن به عنوان باطل‌السحر فساد یاد می‌کنند بی همراهی عامل تأثیرگذاری به نام رسانه مؤثر نخواهد بود. روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل حلقه‌ای از زنجیره مبارزه با فساد است که باید فضای مناسب برای بروز و ظهور آن فراهم شود.
اگر کار به دست روزنامه‌نگارانی که شرافت قلم‌شان را با هیچ بهایی معاوضه نمی‌کنند، سپرده شود و کسانی که می‌توانند افکار عمومی را نسبت به رویدادهای سیستم اقتصادی آگاه کنند دست گشاده داشته باشند؛ قطعاً بسیاری از مفاسد اقتصادی فرصتی برای تبدیل شدن به پرونده‌های جنجالی با اعداد و ارقام نجومی پیدا نخواهند کرد.از سوی دیگر اگر حاکمیت نقش واقعی رسانه را به آن بازگرداند و آزادی و استقلال رسانه را به رسمیت بشناسد عملاً عرصه برای فعالیت رسانه‌هایی که شایعه و دروغ منتشر می‌کنند، رسانه‌هایی که پول می‌گیرند بنویسند یا ننویسند و رسانه‌هایی که لاپوشانی می‌کنند تنگ خواهد شد.
مقصود از رسانه شایعه پراکن و دروغگو نه فقط رسانه‌های آن طرف آب یا کانال‌های تلگرامی که معلوم نیست به چه کسی تعلق دارند نیست. در گعده رسانه‌های شایعه‌افکن و دروغ‌پرداز ما گاه با رسانه‌های رسمی در کشور مواجه هستیم که بعضاً با پول مردم نیز اداره می‌شوند. اینها رسانه‌هایی هستند که ضد شفافیت عمل می‌کنند و اگر فضا برای فعالیت رسانه‌های مستقل و آزاد فراهم شود اولین‌هایی هستند که باید کرکره دکان‌شان را پایین بکشند.
همچنین باید گفت، فراهم شدن فضا برای روزنامه‌نگاری تحقیقی و استقبال نهادهای حاکمیتی از دستاورد‌های روزنامه‌نگارانی که خود را صرف چنین کارهای ارزشمندی می‌کنند، بی‌شک می‌تواند در رغبت اهالی رسانه به همراهی با راهکار شفافیت در مبارزه با فساد تأثیرگذار باشد و سبب شود که خبرنگاران نسبت به رویدادهای فسادآمیزی که در تاریک و روشن سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی رخ می‌دهند با حساسیت بیشتری مواجه شوند و مسئولیت اجتماعی خود را در مبارزه با فساد به درستی انجام دهند.
*کارشناس رسانه
نظرات ارسال نظر