ماه پشت ابر نمی‌ماند

امروزه دسترسی مردم به رسانه‌های ارتباط جمعی، برخورداری آنان از سواد رسانه‌ای و شناخت کافی از وظایف نمایندگان قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن مانع از پنهان کاری و دروغ‌بافی برخی از آقایان شده است.
سعید بگ‌نظرى*
طرح ارتقاء بخش هلیلان به شهرستان در وزارت کشور تصویب شد، جلال راست می‌گوید، اما ماه پشت ابر نمی‌ماند...
پس از اعلام خبر تصویب طرح تبدیل هلیلان به شهرستان در وزارت کشور از زبان یکی از نمایندگان استان، ناخودآگاه خاطره یکی از سیاسیون موی سپید ایلام ذهنم را به خود مشغول کرد که ذکر آن برای مردم، خالی از لطف نیست.
در دوره های اول تشکیل مجلس، یکی از نمایندگان با زیرکی منحصر به فردی به دنبال حفظ محبوبیت خود در بین مردم بود، بدین شیوه که در ایام منتهی به دهه فجر یا هفته دولت که فصل کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی است لیست پروژه‌های افتتاحی و قابل کلنگ‌زنی را از فرمانداری‌ها دریافت و سپس با حضور در بین مردم جویای مشکلات عمومی آنان در مورد آب، برق، جاده و... می‌شد و درست در حوزه همان پروژه‌هایی بود که چند روز بعد در آن مناطق قرار بود اجرایی شوند.
وی با صدای بلند در جمع مردم باد در غبغب می‌انداخت و می‌گفت: اگر بنده به عنوان نماینده شما تا چند روز آینده، مسئولان را برای رفع مشکلات گسیل نکنم... ایام می گذشت، این پروژه‌ها به طور عادی اجرایی می‌شدند و نماینده با این حربه سر مردم بی‌نوا را کلاه می‌گذاشت و برای خود محبوبیت دست و پا می‌نمود غافل از این که نخبگان و خردمندان آن دوران موضوع را فهمیده و در طول زمان روشنگری می‌کردند، امری که سبب شد آن فرد دیگر رأی مردم را در کیسه انتخاباتی خود نبیند.
سال‌ها از آن موضوع می‌گذرد و اکنون نماینده دیگری با همان روش در حال دست و پا زدن برای جلب رأی مردم است غافل از اینکه امروزه دسترسی مردم به رسانه‌های ارتباط جمعی، برخورداری آنان از سواد رسانه‌ای و شناخت کافی از وظایف نمایندگان قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن مانع از پنهان‌کاری و دروغ‌بافی برخی از آقایان شده است.
اکنون که این نماینده نسبتاً محترم پس از 3 سال حضور بی‌ثمر در مجلس و فرصت‌سوزی‌های بسیار، کارنامه عملکردش را بسیار تهی‌تر از آن دانسته که به میان مردم آید، با تکاپوی بسیار در راهروهای وزارت کشور در پی مصادره زحمات دیگران به نام خود است بی آنکه بداند ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند...
*خبرنگار
نظرات ارسال نظر