اقتصادی:

مسکن مهر، پوپولیسم و فرصتی که از دست رفت

بار مالی زیادی که بر اقتصاد کشور تحمیل شد از یک سو و خیل عظیمی از اقشار ضعیف و کم درآمد که هنوز توان داشتن یک سرپناه برای خود را ندارند باعث شده تا در یک برآیند کلی کارشناسان مسکن به طرح مسکن مهر نمره قبولی ندهند. در حال حاضر بر اساس آمار منتشره ما 19 میل
 پروژه مسکن مهر در سراسر کشور قصد داشت تا با ایجاد دو میلیون مسکن دو میلیون خانوار را خانه دار کند. طرحی که ابتدا به نظر می رسید می تواند با کمک به تامین مسکن دهک های کم درآمد و ضعیف کشور فرصتی طلایی را در کشور ایجاد کند بدون مطالعات کارشناسی آغاز شد و در اواسط راه برای تامین منابع مالی دست به دامن بانک مرکزی برای خلق پول شد. همین امر باعث شد تا با پمپاژ نقدینگی پایه پولی افزایش پیدا کند.
این البته تنها مشکل در مسیر این پروژه نیست. ساختمان های بی کیفیتی که حداقل امکانات را نداشتند و به لحاظ استحکام آن چنان که در زلزله سر پل ذهاب و ایلام دیدیم مقاوم نبودند باعث شد تا بسیاری از کارشناسان بر این طرح خرده بگیرند و نسبت به ادامه این طرح مردد شوند. از سوی دیگر در چند مورد در برخی شهرها از جمله ایلام گزارش شد در بین دارندگان مسکن مهر به جای اقشار کم درآمد نام مدیران کل هم دیده می شود.
ایرادات دیگری که در مسکن مهر همواره محل بحث بوده عدم قوانین واضح شهرداری است به صورتی که در بسیاری از بلوک های مسکن مهر تعداد پارکینگ‌ها به مراتب کمتر از تعداد واحدها است. بخش قابل توجهی از این ایرادات را باید در راستای عجولانه بودن برخی اقدامات ارزیابی کرد. عجولانه بودن این اقدامات را هم باید در راستای نگاه پوپولیستی حاکم تفسیر کرد. مسکن مهر از آنجایی که یک طرح هیجانی و بدون برنامه ریزی صحیح بود به دستاوردی که تصور می کرد، نرسید.
نظرات ارسال نظر