آخرین اخبار انتخاباتی از زبان یک عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

یک عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به اقدامات احزاب و بخش‌های مختلف برای سازماندهی و ورود به انتخابات پیش رو بیان کرد: اکنون برای ارزیابی انتخابات پیش رو زود است و باید مقداری صبر کرد.
به گزارش فریاد، قاسم میرزایی نیکو با اشاره به آخرین اخبار انتخابات پیش رو بیان کرد: در حال حاضر هر کدام از احزاب و بخش‌ها در حال انجام فعالیت‌های اولیه و سازماندهی آنها هستند. برخی از احزاب که شرایط آنها منطبق با قوانین نیست به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مراجعه کرده و مشکلات را برطرف می‌کنند. احزاب اطلاعات مورد نیاز را ارائه داده تا مجوزهای رسمی دریافت کند و در زمان انتخابات با مشکلی روبرو نباشیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در داخل نیز در حال تقسیم بندی‌های استانی و فرااستانی هستند تا متناسب با شاخص‌ها و چهارچوب‌هایی که دارند بتوانند به انتخابات ورود داشته باشند.
این نماینده مردم دماوند در مجلس تصریح کرد: فعلاً برای ارزیابی انتخابات پیش رو زود است بلکه باید صبر کنیم تا کمی فضا بازتر شود و پاسخ مسئولان به مردم واضح‌تر باشد و سپس با بررسی تغییرات در امیدواری مردم نسبت به تجزیه و تحلیل انتخابات پیش رو اقدام کرد.
نظرات ارسال نظر