فرماندار سیروان خبر داد:

تعیین تراز نهایی سد سیمره توسط وزارت نیرو

فرماندار سیروان با اشاره به اینکه مشخص نبودن تراز سد سیمره باعث بلاتکلیفی مردم و مسئولان شده است، تاکید کرد: مسئولان وزارت نیرو باید تراز نهایی سد را به منظور انجام برنامه ریزی های لازم، تعیین کنند.
به گزارش فریاد، جواد رحیمی مقدم اظهار کرد: تکلیف مسئولان شهرستان و استان برای جانمایی و جابجایی روستاهایی که در حریم سد سیمره قرار دارند، مشخص نیست.
وی یادآور شد: در حال حاضر روستای چم شیر به طور کامل و زمین کشاورزی و باغات روستاهای چم روته و دار بلوط این شهرستان به زیر آب رفته است و مسئولان سد باید نسبت به پرداخت خسارت و تملک اراضی مردم اقدام کنند.
فرماندار سیروان اضافه کرد: در صورت در نظر گرفتن تراز نهایی سد سیمره علاوه بر روستاهای ذکر شده، منازل، باغات و زمین های کشاورزی روستاهای ظهیری و قسمت هایی از ورگچ نیز به زیر آب می روند.
رحیمی مقدم تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که مسئولان سد سیمره ظرفیت نهایی را در نظر گرفته و در سریع ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت خسارت و همچنین تملک منازل و زمین های کشاورزی این روستاها اقدام کنند.
وی یادآور شد: در صورت ابلاغ تراز نهایی سد سیمره و به شرط پرداخت مطالبات مردم این آمادگی وجود دارد که در یک بازه زمانی کار جابجایی و جانمایی روستاهای در معرض خطر انجام شود.
فرماندار سیروان خاطرنشان کرد: در حال حاضر و بدلیل مشخص نبودن تراز سد، امکان هیچگونه برنامه ریزی برای آینده وجود ندارد که این مساله باعث ایجاد نارضایتی در بین ساکنان روستاهای منطقه عرب رودبار می شود.
رحیمی مقدم با بیان اینکه در این وضعیت بیت المال و منابع ملی نیز هدر می رود، افزود: با هر مرحله بالا آمدن تراز سد و قطعی راه های ارتباطی، راه جدید ایجاد می شود که آنهم پس از مدتی به زیر آب رفته و ناچار به احداث راه جدید می شویم.
فرماندار سیروان در خصوص پرداخت خسارت و تملک منازل، باغات و زمین های کشاورزی سه روستای چم شیر، چم روته و دار بلوط نیز گفت: سال ۱۳۹۵ برآوردهایی در زمینه پرداخت خسارت انجام که با اعتراض مردم مواجه شده است.
رحیمی مقدم اضافه کرد: اکنون و با زیر آب رفتن این روستاها تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان سد سیمره و دادگستری، نماینده روستاییان و نماینده مرضی الطرفین تشکیل و قیمت اولیه اعلام شده است که باز هم مورد قبول مردم نیست و خواستار افزایش آن هستند.
وی تاکید کرد: بزودی قیمت نهایی و مورد توافق طرفین تعیین شده و کار پرداخت خسارت به روستاییان منطقه عرب رودبار آغاز خواهد شد.
نظرات ارسال نظر