انتصاب و جابجایی فرمانداران و مدیران ایلامی روی دور تُند

در استان ایلام متوسط عمر مدیریت‌ها، دو سال است و مدیران، خواه قوی و خواه ضعیف، بنابر خواسته جناح‌های سیاسی و نمایندگان مجلس، از ریاست برکنار و یا جابجا می‌شوند.
خداداد ابراهیمی*
در کشور ما ازدیرباز جابجایی‌های مدیران به تبع جابجایی‌های سیاسی رخ می‌دهد و استان ایلام از این قانون نانوشته مستثنی نیست.
اینجا بازار عزل و نصب‌ها و جابجایی‌ها همواره داغ داغ بوده و هست.
مقربین درگاه استانداری و ستادهای انتخاباتی نمایندگان مجلس، آقازاده‌ها و برادرزاده‌ها، باجناق‌ها و... در اولویت انتصاب‌ها بوده‌اند که در کوتاه‌مدت ضعف مدیریت آنان بر همگان عیان شده است اما در این میان یک عارضه آسیب‌زا ظهور و بروز می‌کند و آن عدم ثبات مدیریت‌هاست.
از دیدگاه صاحبنظران، ثبات مدیریت، یکی از مولفه‌های مدیریت مطلوب است که به تبع آن رشد مدیریت و تحقق اهداف سازمانی، میسر خواهد شد. این در حالی است که در دو سال اخیر در فضای دوایر دولتی استان ایلام، به کرات شاهد نوعی کم‌سابقه از گردش مدیریت و جابجایی‌های مسئولان در سطوح مدیران کل و فرمانداری‌ها بوده‌ایم.
هرچند جابجایی، عزل و انتصاب مدیران، همه و همه امری طبیعی و از اختیارات استاندار و وزیران وزارتخانه‌هاست که اغلب منتج از تصمیمات سیاسی است اما آنچه که در این چرخه، غیرطبیعی به نظر می‌رسد جابجایی‌های زودهنگام و شتابزده مدیران و فرمانداران روی دور تُند است که ثبات مدیریت را زیر سوال برده است و این امر تاکنون برای استان، آسیب‌هایی مخاطره‌انگیز در پی داشته است.
یکی از علت‌های اصلی این مساله به مواضع سیاسی دولت‌ها و دو یا چندقطبی شدن جامعه و نهادینه شدن رفتار سیاسی جامعه و رفتار مدیران ارشد باز می‌گردد.
معمولاً در اغلب سطوح مدیریتی، زمان انتصاب‌ها چهارساله تعریف می‌شود و مسئولان بالادستی از منصوبان جدید می‌خواهند که طی این چهار سال، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت خود را طراحی، تبیین و اجرایی کنند تا به اهداف از پیش تعیین شده نائل آیند. اما آیا مدیری با عمر مدیریت یکساله یا دوساله قادر خواهد بود اهداف سازمان متبوع خود را محقق نماید و به مردم خدمات‌رسانی مطلوبی ارائه نماید؟!
این در حالی است که در استان ایلام متوسط عمر مدیریت‌ها، دو سال است و مدیران، خواه قوی و خواه ضعیف، بنابر خواسته جناح‌های سیاسی و نمایندگان مجلس، از ریاست برکنار و یا جابجا می‌شوند. از سوی دیگر جای شگفتی است که فردی بدون رزومه حتی یک روز بخشداری، فرماندار می‌شود و دیگری بدون پیشینه مدیریتی بر مسند وسیع‌ترین اداره استان تکیه می‌زند که شاهد مثال این انتصابات و جابجایی‌ها را به وضوح در سطح سازمان‌ها و دوایر دولتی استان ایلام می‌توان مشاهده کرد.
اینک افکار عمومی با حیرت از مسئولان ارشد می‌پرسند:
فرمانداری که با کبکبه و دبدبه معرفی شد، تدبیر و اقتدار مدیریتش را در روز معارفه‌اش در بوق و کرنا کردید چرا به یکباره و در مدت زمانی کوتاه برکنار نمودید؟!
دیگری را که قبلاً برکنار کردید چرا مجدداً منصوب فرمودید؟!
جز این نیست که دود این عدم ثبات مدیریت‌ها به چشم مردم می‌رود؟!
این چه بازی سیاسی ناخجسته‌ای است که مردم استان را درگیر آن کرده‌اید؟! ثبات مدیریت کو؟ کجاست؟
*روزنامه نگار
نظرات ارسال نظر