برگزاری اولین جلسه هیئت اندیشه‌ورز در حوزه اجتماعی در ایلام

اولین جلسه هیئت اندیشه‌ورز، متشکل از اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران در مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی با هدف تحلیل و تبیین آسیب‌های اجتماعی تشکیل شد.
به گزارش فریاد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام در این جلسه اظهار کرد: یکی از فواید تشکیل هیئت اندیشه‌ورز استفاده از خرد جمعی است.
محمد نوذری افزود: برگزاری جلسات مستمر این هیئت باعث می‌شود با بررسی جامع و کامل آسیب‌های اجتماعی برای کاهش و به حداقل رساندن این آسیب‌ها راهکارهای مناسبی تدوین و اجرایی شود.
معاون سیاسی استاندار ایلام گفت: اقدامات پیشگیرانه در قالب طرح‌های پیشنهادی می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه نزاع فردی و قتل راه‌گشاه باشد. 
طهماسبی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام  نیز با تاکید بر تشکیل هیات‌های اندیشه‌ورز در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت صاحب‌نظران و نیز برگزاری مستمر نشست‌های کارگروه اندیشه‌ورز در شهرستان‌ها نیز می‌تواند در کاهش آسیب‌‌ها بسیار موثر باشد.
نظرات ارسال نظر