اندر احوالات این روزهای نمایندگان استان؛

قافیه که تنگ آید شاعر به جفنگ آید

چند روزی است که فضای مجازی استان صحنه زد و خورد میان نمایندگان استان با معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام است.
امید یزدان پناه
چند روزی است که فضای مجازی استان صحنه زد و خورد میان نمایندگان استان با معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام است. از سخنان نسنجیده و داوری‌های عجولانه برخی گردانندگان سایت‌های به اصطلاح خبری که بگذریم تناقض در گفتار نمایندگان استان از نکات جالب توجه در این کشمکش و بگو مگوی رسانه‌ای است.
کمتر کسی است که به خاطر نداشته باشد جلال میرزایی زمان ورود ایوب درویشی، خود را عامل اصلی در انتصاب ایشان معرفی کرد و همان زمان این ادعا با واکنش استاندار و درویشی مواجه شد.
جایی که سلیمانی دشتکی، درویشی را دوست و همکار قدیمی خود عنوان کرد که در ابتدای ورود به ایلام از ایشان جهت فعالیت در کسوت معاونت اقتصادی دعوت کرده است در آن روزها آقای امینی هم جانانه از هم طایفه‌ای خود، دکتر اسفندیار محمدی حمایت می‌کرد و مراد یگانه شیروان چرداولی هم گزینه جلال میرزایی بود.
حال چه شده است که میرزایی از نقش داشتن خود در این انتصاب اعلام برائت می‌کند و امینی کاملاً برعکس میرزایی، نمایندگان را دخیل در انتصاب درویشی می‌داند؟!
نکته دیگر اینکه امینی در حالی از درویشی خواهان قدرشناسی از نمایندگان است که خود باید پاسخگو باشد که خود و همکارانش در مجلس برای قدرشناسی از رای مردم در طول سه سال نمایندگی چه کرده‌اند؟ برای قدرشناسی از رای جوانان چه کرده‌اند؟ برای قدرشناسی از مردم مهران و تصویب طرح منطقه آزاد مهران چه کرده‌اند؟
روی سخن با نمایندگان استان در مجلس است که دستشان در برابر وعده‌هایی که داده‌اند و مطالبات بر زمین مانده خالی است و حال که قافیه تنگ شده است آسمان به ریسمان بافته و دنبال قربانی هستند تا شاید اذهان عمومی را از ناتوانی و بی‌تدبیری‌های خود به جای دیگری معطوف کنند.
قدرناشناسی و ناسپاسی، حقیقت این رفتار و رویکرد شماهاست.
نظرات ارسال نظر