استاندار ایلام:

بسترهای لازم برای سرمایه گذاران در ایلام فراهم نیست

استاندار ایلام گفت: باید شرایط و بسترهای لازم برای ترغیب و تشویق سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و تجاری در استان فراهم شود در حالی که این بسترها هنوز مهیا نشده است.
به گزارش فریاد، قاسم سلیمانی دشتکی در نشست اقتصاد مقاومتی استان ایلام با حضور وزیر صمت اظهار داشت: به عنوان مثال در منطقه ویژه اقتصادی زمین مورد نیاز سرمایهگذاران با قیمت هنگفت به آنها عرضه میشود که این گونه سنگاندازیها مانع از حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در استان ایلام میشود.
وی همچنین به موضوع سیلاب اخیر گریزی زد و افزود: مسئولان حوزه صمت استان ایلام اعم از بخش دولتی و خصوصی ریز خسارتها و آسیبهای وارده به استان ایلام در زیربخشهای صنعت را محاسبه کارشناسی کرده و به وزارت صنعت معدن و تجارت گزارش کنند.
سلیمانی دشتکی تاکید کرد: باید اعتبارات اخذ شده نهایی با میزان خسارات وارده ناشی از سیل همخوانی و نزدیکی داشته باشد و حجم بالای خسارات و اعتبار تخصیص یافته اندک قابل قبول و پذیرفته از سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام نیست.

سرمایهگذاران رغبتی برای حضور در ایلام ندارند
نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی هم گفت: راهاندازی مرز چیلات دهلران با توجه به نزدیکی با مرز عراق میتواند همچون پایانه مرزی مهران نقشی موثر در حوزه تجارت و بازرگانی با این کشور را داشته باشد.
شادمهر کاظمزاده افزود: شهرستان دهلران و مناطق جنوبی استان ایلام ظرفیتهای عظیم نهفتهای برای توسعه و شکوفایی اقتصاد و تولید استان و کشور در دل خود جای دادهاند.
وی یادآور شد: اما متاسفانه وجود خلاءهای اقتصادی موجب شده که سرمایهگذاران بخش خصوصی رغبت و اعتماد چندانی برای سرمایه در طرحهای صنعتی و تجاری استان ایلام نداشته باشند.
کاظمزاده از وزیر صمت خواست که در برخی پروژههای مهم استان ایلام خود دولت برای سرمایه‌گذاری پیشقدم شود تا حضور سرمایه‌گذار بخش دولتی موجب دلگرمی و اطمینان خاطر بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری در این استان شود.

عدم وجود یک کارخانه بزرگ تولید قطعات یدکی در ایلام احساس میشود
دیگر نماینده استان ایلام در مجلس شورای اسلامی هم به وزیر صمت پیشنهاد داد، همچون سایر استان ها در استان ایلام نیز کارخانه بزرگ تولید قطعات یدکی ماشینسازی یا یک واحد بزرگ قطعهسازی راهاندازی شود تا استان ایلام نیز به زنجیره تولید قطعات یدکی کشور بپیوندد.
سلام امینی افزود: یکی از مهمترین مشکلات استان ایلام نبود زنجیره تولید در زیربخشهای صنعت استان است که با ایجاد واحدهای تبدیلی و تکمیلی باید زنجیره تولید دراستان ایلام تا حدود زیادی مرتفع شود.
وی یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات حوزه صنعت و تولید استان ایلام در واحدهای کوچک و متوسط وجود وامهای بانکی و جرائم مالی است و هم اکنون بیشتر این واحدها به علت عدم یا دیرپرداخت وامها، از سوی بانکها به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
نظرات ارسال نظر