از کم‌فروشی تا اختلاف‌ قیمت‌ها در کم‌توجهی تعزیرات ایلام

انتشار سخنان و اقدامات سطحی از کار مسئولین، درد مردم را دوا نمی‌کند و بایستی در عمل و در معیشت خود این نظارت‌ها و اقدامات را ببینند.
محمد‌سجاد‌صفرپور*
با یک دور زدن ساده در شهر می‌توان نارضایتی و ناآرامی مردم را به قیمت ها مشاهده کرد. از ابتدای یک خیابان که می‌گذری گوجه را از دوهزار تومان تا شش هزار تومان خواهی‌یافت. نان را از یک وجب تا یک متر با هر نوع پختی می‌توان خرید و... .
امروز هم که نانوایی‌ها نان را تا ۲۰ درصد افزایش داده و این در صورتی است که کیفیت پایین و کم‌فروشی همچنان ملموس است.
تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی تنها با چند تصویر در رسانه‌ها گزارشاتی ارائه می‌دهند که حقایق و واقعیت‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد.
نوسان قیمت‌ها را می‌توان تحمل کرد اما اختلاف قیمت‌ها را هرگز.
 مردم ما در این چند سال کم تحمل نکرده‌اند از اقتصاد و معیشت تا اوضاع اجتماعی و بلایای طبیعی! با تمام رخدادها دست‌ و‌ پنجه نرم کرده‌اند و تمام توقعشان نظارت و برخورد صحیح با متخلفان است.
انتشار سخنان و اقدامات سطحی از کار مسئولین، درد مردم را دوا نمی‌کند و بایستی در عمل و در معیشت خود این نظارت‌ها و اقدامات را ببینند.
*فعال رسانه‌ای
نظرات ارسال نظر