۸۲ درصد مخازن سدهای کشور پر آب شد

میزان ورودی سدهای در دست بهره‌برداری کشور در سال آبی جاری به ۷۶.۶۴ میلیارد مترمکعب رسید. این در حالی است که درسال آبی پارسال میزان ورودی سدها ۲۱.۰۴ میلیارد مترمکعب گزارش شده بود. تفاوت ورودی امسال سدها با پارسال به ۲۶۴ درصد بالغ شد.
به گزارش فریاد، میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور در حالی در سال آبی جاری (از اول مهرماه تا هفتم خردادماه) به ۸۲ درصد رسید که این میزان در مدت مشابه پارسال ۵۴ درصد بود.
کشورمان اکنون دارای ۹۶۶ سد در دست بهره برداری، در دست احداث و در دست مطالعه است که ظرفیت کل مخازن سدهای درحال بهره‌برداری در سال آبی جاری ۵۰ میلیارد متر مکعب گزارش شده است.
میزان ورودی سدهای در دست بهره‌برداری کشور در سال آبی جاری به ۷۶.۶۴ میلیارد مترمکعب رسید. این درحالی است که درسال آبی پارسال میزان ورودی سدها ۲۱.۰۴ میلیارد مترمکعب گزارش شده بود. تفاوت ورودی امسال سدها با پارسال به ۲۶۴ درصد بالغ شد.
براساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان خروجی سدهای کشور درسال آبی جاری به ۵۵.۴۳ میلیارد متر مکعب رسیده است، درحالی که درسال آبی پارسال میزان خروجی ۱۷.۴۲ میلیارد متر مکعب گزارش شده بود و تفاوت میزان خروجی این ۲سال رقم ۳۸.۰۱  میلیارد متر مکعب را نشان می‌دهد.
موجودی فعلی مخازن سدها به ۴۱.۱۵ میلیارد مترمکعب رسیده است و این در حالی است که پارسال میزان موجودی سدها ۲۶.۹۱ میلیارد مترمکعب بود. اختلاف میزان موجودی امسال و پارسال سدهای کشور ۵۳ درصد اعلام شده است.
نظرات ارسال نظر