افزایش خشونت علیه زنان افغان

طی سه ماهه اول سال جاری، خشونت علیه زنان در افغانستان به دو برابر افزایش یافته است.
به گزارش فریاد، معاونت دادستانی افغانستان در امور منع خشونت علیه زنان با انتشار گزارشی تاکید کرد که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، یک هزار و ۱۰۶ خشونت علیه زنان در ۳۴ استان افغانستان ثبت شده که این تعداد نسبت به سال های گذشته دو برابر افزایش نشان می دهد.
بیشترین نوع خشونت علیه زنان در این گزارش، ضرب و جرح بوده و مواردی چون تجاوز جنسی، مجبور نمودن به فحشا، آتش زدن، جراحت و معلولیت منجر به مرگ، خرید و فروش زنان به بهانه ازدواج، نکاح اجباری و ممانعت از حق ازدواج، از جمله دیگر موارد خشونت علیه زنان عنوان شده است.
در گزارش معاونت دادستانی کل افغانستان تاکید شد که افزایش آمار خشونت علیه زنان به معنای افزایش خشونت علیه آنان نیست، بلکه ناشی از بیشتر شدن زمینه های دسترسی زنان به عدالت است.
این استدلال همواره از سوی فعالان حقوق زنان در افغانستان رد شده است.
نظرات ارسال نظر