صدای مخاطبان؛

سیم‌های بیرون زده از تیربرق

خطاب به شرکت توزیع نیروی برق ایلام
یکی از مخاطبان با ارسال تصاویری از باز و بیرون بودن سیم‌های تیربرق بلوار فارابی خبر داده و خواستار پیگیری موضوع توسط مسئولان شرکت توزیع نیروی برق ایلام جهت جلوگیری از حوادث ناگوار شده است.
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت:08:38
نظرات ارسال نظر