صدای مخاطبان؛

بوستان خشک کوی فرهنگیان

خطاب به شهرداری ایلام
یکی از مخاطبان با ارسال تصاویری از فضای کنونی بوستان کوی فرهنگیان ایلام از وضعیت چمن این بوستان و نیز فضای و سیمای نامناسب آن انتقاد داشته و خواستار پیگیری موضوع توسط مسئولان شهرداری ایلام جهت سامان دادن به وضعیت آن شده است.
به گفته این مخاطب، این مکان شب‌ها پذیرای تعداد زیادی از مردم محله فرهنگیان است و به نوعی تنها پارک و فضای سبز این محله محسوب می‌شود.
تاریخ انتشار: ۴ تير ۱۴۰۲ ساعت:08:33
نظرات ارسال نظر