محرومیت یک وزنه‌بردار و یک جودوکار به دلیل دوپینگ

یک جودوکار و یک وزنه‌بردار با توجه به مصرف ماده ممنوعه دوپینگ هر یک به مدت سه سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شدند.
به گزارش فریاد، حکم محرومیت علی فتاحی، از ورزش جودو و یک ورزشکار در رشته وزنه‌برداری که هنوز به سن قانونی نرسیده و هویتش محرمانه باقی خواهد ماند، صادر شد.
نمونه «علی فتاحی» در اردوی تیم ملی جودوی دانشجویان در تاریخ دهم تیرماه امسال در تهران اخذ شد که پس از بررسی تخصصی توسط آزمایشگاه مرجع وجود ماده «نورآندروسترون» که جزء مواد ممنوعه کلاس S1 است در نمونه او تایید شد. با استناد به ماده ۱-۸-۱۰ این ورزشکار به مدت چهار سال از فعالیت در تمامی حوزه‌های ورزش محروم می‌شود اما با توجه به پذیرش اولیه تخلف و قبول مجازات معین‌شده توسط ورزشکار، کمیته انضباطی ایران نادو یک سال از محرومیت او کاست تا در نهایت این ورزشکار به سه سال محرومیت از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۲محکوم شود.
ورزشکار رشته وزنه‌برداری به دلیل نرسیدن به سن قانونی، هویتش محرمانه باقی خواهد ماند. نمونه او در زمان برگزاری اردوی تیم ملی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ اخذ شد که با اعلام آزمایشگاه مرجع، وجود ماده «استانوزولول» از گروه ماده ممنوعه S1 لیست ممنوعه وادا در نمونه‌اش تایید شد.
او با استناد به ماده ۱-۸-۱۰ چهار سال از فعالیت ورزشی محروم می‌شود اما این ورزشکار نیز با توجه به پذیرش تخلف به سه سال محرومیت (۱۴۰۲/۰۵/۱۷ لغایت ۱۴۰۵/۰۵/۱۶) در تمامی حوزه‌های ورزش محکوم می‌شود.
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۲ ساعت:11:28
نظرات ارسال نظر