آگهی تجدید مزایده اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام

موضوع مزایده: فروش فوق‌العاده املاک و مستغلات
شناسه انتشار: 1569629
اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام در نظر دارد یک قطعه زمین متعلق به خود با شماره مزایده 2002005328000005 را از طریق برگزاری مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir را به صورت الکترونیکی و با شرایط نقد به فروش برساند.
لذا متقاضیان خرید می‌توانند برای بازدید از املاک مورد نظر به ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره) طبق جدول ذیل مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده از تاریخ 1402/06/28 لغایت 1402/07/18 به اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام مراجعه فرمایند و یا مدارک و فرم‌های مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند.

ملاحظات:
1. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، بازگشایی پاکت‌ها و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده‌گران محترم صرفاً از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) با آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
2. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می‌باشد.
3. متقاضیان برای شرکت در مزایده می‌بایست سپرده‌ای به مبلغ جدول ذیل را به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه یا بصورت فیش نقدی به شماره حساب شماره0110769749001  با شناسه واریز 880074875  نزد بانک ملی به نام وجوه عمومی اعتبارات اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز و پس از بارگزاری در سامانه ستاد اصل فیش را تحویل این اداره کل نموده و رسید دریافت نمایند.
4. متقاضیان می‌بایست تصویر ضمانتنامه بانکی یا رسید سپرده پرداخت شده را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم‌های امضاء شده شرایط شرکت در مزایده و پیش نویس قرارداد را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. شایان ذکر اصل آن دسته از مزایده‌گرانی که اقدام به تهیه ضمانتنامه معتبر بانکی می‌نمایند می‌بایست تا روز قبل از بازگشایی پیشنهادات اصل ضمانتنامه بانکی را تحویل این اداره کل به نشانی ایلام- بلوار دانشجو- میدان دفاع مقدس- روبروی شرکت آب و فاضلاب استان- اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام- طبقه همکف-واحد پشتیبانی تحویل نمایند.
5. پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، بیمه، و... تا زمان نقل و انتقال بر عهده فروشنده می‌باشد.
6. پرداخت کلیه هزینه‌های کارشناسی، نشر آگهی، تهیه و نصب بنر و هزینه کارمزد سامانه و... تماماً بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
7. فروشنده در ردّ یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است.
8. پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرم‌های شرکت در مزایده که از طریق این اداره کل ارائه می‌گردد، الزامی است.
9. متقاضیان دارای شخصیت حقیقی می‌بایست زیر تمامی مدارک را امضاء و اثر انگشت نمایند و متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می‌بایست زیر تمامی مدارک را به مُهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند.
10. حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان با ارائه معرفی‌نامه در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت‌کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود.
11. مذکوراً توصیه می­‌شود متقاضیان محترم به اطلاعات مندرج در ستون توضیحات هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتماً بازدید بعمل آورند.
12. لازم است مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شماره مرکز و راهبری سامانه ستاد: 41934-021
13. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان‌ها در سایت سامانه ستاد www.setadiran.ir بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده‌گر" موجود است.
14. پیگیری اخذ مفاصا حساب‌های لازم و پرداخت هزینه‌های مربوط به تنظیم سند قطعی درخصوص آن دسته از املاکی که تفویض مالکیت آنها به صورت وکالتی درج گردیده است به عهده خریدار می‌باشد.
15. مهلت پرداخت 100 درصد مبلغ کل معامله توسط برندگان مزایده حداکثر 20 روز از تاریخ اعلام نتیجه مزایده می‌باشد و در صورت عدم پرداخت مبلغ معامله، سپرده برنده اول به نفع اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام ضبط و مورد مزایده به برنده دوم مزایده براساس بالاترین قیمت واگذار خواهد شد.

توضیحات:
* آدرس: اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام به نشانی: ایلام- بلوار دانشجو- میدان دفاع مقدس- روبروی شرکت آب و فاضلاب استان- اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام
* تلفن­ تماس: 08432223335
* آدرس اینترنتی: www.emdadimam.ir
* تاریخ دریافت اسناد در سامانه ستاد: از ساعت 10 صبح مورخ 1402/06/28 لغایت ساعت 18 مورخ 1402/07/06
* تاریخ بازدید: از تاریخ 1402/06/28 لغایت 1402/07/17 از ساعت 8 صبح الی 14 عصر (به جز روزهای تعطیل)
* مهلت ارسال پیشنهادات: از ساعت 10 صبح مورخ 1402/06/28 لغایت 1402/07/18 ساعت 19
* زمان بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 10 صبح مورخ 1402/07/19
* تاریخ اعلام به برنده: ساعت 12 مورخ 1402/07/22
* محل بازگشایی پاکات مزایده: ایلام- بلوار دانشجو- میدان دفاع مقدس- روبروی شرکت آب و فاضلاب استان- اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام- سالن جلسات طبقه سوم
 
ملک مشخصات
شهر ایلام
آدرس بلوار شهید بهشتی- بلوار صنایع
مساحت عرصه 2075/95
مساحت اعیان 0
نوع ملک زمین
کاربری زمین
نحوه انتقال سند پس از تسویه
شرایط پرداخت بصورت نقدی
قیمت پایه (ریال) 602/025/500/000
مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال) 20/740/510/000
 
کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۴۰۲ ساعت:11:17
نظرات ارسال نظر