آغاز شمارش آرا در ایلام

با پایان رای گیری، شمارش آرا در شعب اخذ رای استان ایلام آغاز شد.
به گزارش فریاد، با پایان یافتن ساعت قانونی اخذ رای، روند شمارش آرا در شعب اخذ رای استان ایلام شروع شد.
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۴۰۳ ساعت:00:22
نظرات ارسال نظر