موشن‌گرافی؛

کنترل جمعیت و بررسی پیامدهای سالخوردگی

موشن‌گرافی حاضر به مناسبت هفته کنترل جمعیت و در راستای بررسی پیامدهای سالخوردگی در ایران تهیه گردیده است.
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ ساعت:03:42
نظرات ارسال نظر